top of page

חשוב מאוד

  • אינני רופאה ואינני תזונאית קלינית. אני מדענית שיכולה להשתמש בכלים המדעיים החדשים ביותר אשר נבדקו והוכחו במחקרים רבים כמפעילים מנגנוני בריאות ביולוגיים. 
     

  • אין להשתמש באתר זה כיעוץ רפואי ואין להתחיל טיפול רפואי או לבצע שום שינוי בטיפול הרפואי מבלי להתייעץ ברופא המטפל הרלוונטי.
     

  • מכיוון שלא ניתן לבצע מחקר ארוך טווח מילדות עד מוות בבני אדם - העקרונות המדעיים של אריכות ימים ובריאות מטבולית  נבחנים בדרך כלל על בעלי חיים, או על ידי הבנת הביולוגיה והכימיה הרלוונטים בבני אדם בזמני  מחקר קצרים יחסית. כך שבכל מקרה כל אדם צריך על אחריותו להרגיש מה טוב לו ומתאים לו ולפעול על פי שיקול דעתו.
     

  • שיטת FOODFIT הראתה תוצאות יפות אצל אנשים רבים,  אך כל מי שמצטרף חייב להיות ערני למצבו הספציפי ובמידה והוא לוקה בכל מחלה או לוקח תרופות באופן קבוע חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תכנית האכילה על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתף בתכנית. בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התכנית. ואף במהלכה במידת הצורך.

bottom of page