top of page

שיטת FOODFIT 

להרזיה ובריאות ארוכי טווח

תוכנית FOODFIT מיועדת לאמן את הגוף ל"גמישות מטבולית"

אשר מאפשרת תיקון עצמי של הגוף במנגנונים ביולוגים פנימיים,

איזון בתיאבון ובמשקל ודחיית מחלות מטבוליות.

השיטה בנויה בשלושה שלבים:
 

שלב 1:

ֻ> אימון בפירוק יעיל של שומנים לאנרגיה
ֻ> נמשך בין חודש לחצי שנה. 
> צפי ירידה במשקל: בין 5% - 15% ממשקל הגוף כתלות בנקודת ההתחלה.
> מתודולוגיה: אכילה קטוגנית (Ketogenic eating).

 

שלב 2:

> אימון בתיקון עצמי ופירוק יעיל של שומנים וחלבונים עודפים 
> נמשך כחודש עד חצי שנה. 
> מאפשר לשבור עצירה בהרזייה.

> צפי ירידה במשקל: בין 5% ל- 15% נוספים כתלות במשקל התחלתי. 
> מתודולוגיה: הגבלת זמני אכילה (Time restricted feeding).

 

שלב 3:

> אימון במחזוריות אכילה – כדרך חיים להמשך
> נמשך עד חודשיים
> מאפשר דרך חיים נוחה,יציבה ובריאה להמשך החיים
> מתודולוגיה: שילוב הכלים שנלמדו בשני שלבי האימון הראשונים, והוספת דרגת חופש (food cycling).

 

bottom of page